Praktijk examen

Het praktijk examen wordt afgenomen bij het CBR in Dordrecht.

Het plannen van een examendatum doe ik in overleg met de leerling.

Uitgangspunt daarbij is dat er een goede kans moet zijn op een positief

resultaat, het kan misschien goedkoper lijken om met minder lessen

examen te doen, maar een herexamen met de daarbij horende extra

lessen is echt duurder!

Ik garandeer dat ik mijn leerlingen niet langer laat lessen dan nodig is!

 

Het praktijkexamen duurt ca. 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar

voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf.

Normaal gesproken rij ik mee met een examen tenzij de leerling dit

absoluut niet wil.

 

Bij het CBR maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het

examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest,

waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op

een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je

een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren.

 

Sinds het vernieuwde rijexamen, dat op 1 januari 2008 is ingevoerd, wordt er

ook beoordeeld op verkeersinzicht en op zelfstandig rijgedrag.

Daar zijn vijf nieuwe examenonderdelen voor ontwikkeld; zelfstandig route rijden, bijzondere manoeuvres, gevaarherkenning door situatiebevraging, zelfreflectie en milieubewust rijgedrag.

 

Zelfreflectie

Voor het examen vul je een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen.

Die lijst geef je aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas na de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden. Van belang hierbij is dat je een realistisch beeld hebt van je eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist. Zelfreflectie wordt niet meegenomen in de eindbeoordeling van het examen!

 

Het examen hoeft niet helemaal foutloos te gaan, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie

meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om vlot, veilig, zelfstandig en sociaal aan het verkeer deel te nemen. Direct na het examen deelt de examinator de uitslag mee. Bij een negatief resultaat worden de onderdelen toegelicht die onvoldoende waren.

Bij een positief resultaat worden de uitslag direct digitaal naar het

Centraal Rijbewijzen Register verstuurd. De dag na het praktijkexamen kan de geslaagde kandidaat zich melden bij het gemeentehuis en zijn/haar rijbewijs aanvragen onder overlegging van 1 pasfoto en het vereiste geld. Vervolgens

duurt het nog ongeveer 5 werkdagen voor het rijbewijs klaar is, zolang mag er

dus nog niet met een auto gereden worden!!

 

 

Meenemen naar je   praktijkexamen: